Entrades

Dinamis

/
DINAMIS és una empresa innovadora amb un fort arrelament dels seus valors ètics. La filosofia de treball es fonamenta en la creació de sinèrgies entre els seus tècnics.
http://dinamis.cat