Entrades

Clínica image

Clínica Image Girona, inaugurada el 1992, és el centre de cirurgia major ambulatòria, acreditat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
clinicaimage.com

Centre de Genètica Girona

/
El Centre de Genètica Girona, especialitzat en citogenètica i reproducció assistida, treballa a Girona des de l'any 1987.
www.centredegeneticagirona.com